800 100 644

   info@ja-zdravotnickepotreby.cz

5. podzimní sesterské chirurgické dny Evy Kvasnicové 22. – 23. září 2017

Září 22, 2017 - Monika vega

Comments are off for this post.

Sekce chirurgických oborů ČAS pořádá 22. – 23. září 2017 dvoudenní kongres. Akce probíhá v kongresovém centru hotelu Avanti v Brně. Akce se účastní i firma Welland Medical. Zástupkyně firmy Welland Medical ráda poskytne materiály i vzorečky aktuálního nabízeného sortimentu stomických pomůcek Welland Medical. Níže naleznete kompletní program akce. 

Program pátek 22. září 2017

 • 08:00 – 09:00 Registrace účastníků
 • 09:00 – 09:15 Zahájení konference: Mgr. Iva Otradovcová, Mgr. Lucie Kubátová, Dopolední blok moderují: Bc. Tereza Hůlková, Bc. Lukáš Dorian Masar
 • 09,15 – 09,30 Nádory mozku – Jitka Kratochvílová DiS., Markéta Matalová, FN Brno
 • 09,30 – 09,45 Komplikace spinálního pacienta – Kateřina Němcová, Mgr. Lucie Luckerová, FN Brno
 • 09,45 – 10,00 Změny základních životních potřeb u pacientů s tracheostomií – Bc. Jarmila Kendrová, KZ Ústí nad Labem
 • 10,00 – 10,15 Analgetická terapie v pooperační péči – Bc. Lukáš D. Masar, KARIM ÚVN Praha
 • 10,15 – 10,30 Cesta do neznáma – Mgr. Lenka Štrapouková, Mgr. Monika Svobodová, FN Brno
 • 10,30 – 11,00 Přestávka s občerstvením
 • 11,00 – 11,20 Naše zkušenosti s operacemi TEP kyčle a kolene – Bc. Pavla Poncová, Litomyšlská nemocnice
 • 11,20 – 11,35 Fyzioterapie na ortopedickém oddělení – Stanislava Pekařová, Litomyšlská nemocnice
 • 11,35 – 11,50 Péče o pacienta po operaci jater – Romana Eysseltová, operační sály FN Brno
 • 11,50 – 12,05 Vlastní zkušenost – Lucie Starcová, Chirurgická klinika ÚVN Praha
 • 12,05 – 12,20 Nutriční péče o pacienty s multiviscerální transplantací – Olga Mengerová, IKEM Praha
 • 12,20 – 13,15 Oběd
 • Odpolední blok moderují: Mgr. Monika Antonová, Romana Eysseltová
 • 13,15 – 14,00 Zákonné povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při zpracování osobních údajů a právní
  odpovědnost – JUDr. Tobiášová, FN Brno
 • 14,00 – 14,15 Plán propuštění pacienta – Bc. Tereza Hůlková, Chirurgická klinika ÚVN Praha
 • 14,15 – 14,45 Nezůstaneš sama – prevence rakoviny prsu, video – Alena Lašková, Eva Kincová, Roman Mazánek,
  Litomyšlská nemocnice
 • 14,45 – 15,00 Duševně nemocní kolem nás – zásady přístupu – Bc. Fišarová, Psychiatrická klinika VFN Praha
 • 15,00 – 15,15 Klíčové dovednosti perioperačních sester – výzkum projektu ERASMUS+ – Mgr. Wichsová, Mgr.
  Škvrňáková, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
 • 15,15 – 15,45 Přestávka s občerstvením
 • 15,45 – 16,00 Multioborová spolupráce v ošetřovatelství napříč obory – PhDr. Irena Nerudová, VIŠZ a SZŠ Praha
 • 16,00 – 16,15 Pacient s chronickou bolestí a operační výkon – MUDr. Jitka Zemanová, FN Brno
 • 16,15 – 16,30 Mentor v praxi – Ivana Černá, Orlickoústecká nemocnice
 • 16,30 – 16,45 Ošetřovatelská péče u pacienta s frakturou penisu – Bc. Lukáš D. Masar, KARIM ÚVN Praha
 • 16,45 – 17,00 Psychosociální pomoc ve zdravotnictví – Karolína Kopecká, Litomyšlská nemocnice
 • 19,30 – 24,00 Společenský večer

Program sobota 23. září 2017

 • Dopolední blok moderují: Mgr. Světlana Jeřábková, Mgr. Lucie Kubátová
 • 08,30 – 08,45 Život lidský je složitý – Bc. Svatava Nováková, KZ Ústí nad Labem
 • 08,45 – 09,00 Stomické pomůcky jinak – Bc. Eva Horálková, KZ Ústí nad Labem
 • 09,00 – 09,15 Dekubity – Sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni – Mgr.
  Lucie Kubátová, Chirurgická klinika ÚVN Praha
 • 09,15 – 09,30 Spolupráce pacienta = 90% úspěchu – slovy pacienta „TAK KDY MI TO ZAHOJÍTE? – Lenka
  Fridrichová, Markéta Nejedlá, Chirurgická klinika ÚVN Praha
 • 09,30 – 09,45 Netradiční řešení stenóz u dočasné stomie – Mgr. Monika Antonová, Chirurgická klinika FN Brno
 • 09,45 – 10,00 Multioborová spolupráce u komplikovaných stomií – Mgr. Iva Otradovcová, Chirurgická klinika ÚVN Praha
 • 10,00 – 10,30 Přestávka s občerstvením
 • 10,30 – 10,45 Stopy – Richard Berger, DiS, FN Brno
 • 10,45 – 11,00 Osudy některých…. – Mgr. Jitka Dresslerová, FN Brno
 • 11,00 – 11,15 Ošetřování komplikovaného pacienta v domácím prostředí – kazuistika – Mgr. Alžběta Glozarová,
  ÚVN Praha
 • 11,15 – 11,30 Ošetřování nefrostomie ADP v domácím prostředí – Andrea Komárková, ADP Praha
 • 11,30 – 11,45 Novinky z EPUAP – jak si stojíme v ČR v porovnání s ostatními zeměmi – Doc. PhDr. Andrea
  Pokorná, Ph.D., Masarykova univerzita Brno
 • 11,45 – 12,00 Mobilní hospicová péče – Alžběta Marková, Domácí hospic TABITA Brno
 • 12,00 – 12,15 Podmínky pro ošetřování v nemocnici a doma – Andrea Turková, ADP HK
 • 12,15 – 12,30 Ukončení konference
 • 12,30 Oběd
 • Certifikáty budou vydávány po ukončení konference

Share this article

Monika vega